Photos by Out In Africa  - Africa Travel | Africa Tours | Africa Safari | Africa Tour - Out In Africa
Home   »  Home   »  Disclaimer
A A 

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden, op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of niet correct is. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Out in Africa B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie c.q. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens op deze webste, of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de site en het gebruik van de site wordt nadrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site en kan Out in Africa B.V. niet instaan of de geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadleegt.